Codice Postale Naberezhnyye Chelny - CAP Naberezhnyye Chelny