Codice Postale Rostov-na-Donu - CAP Rostov-na-Donu